Terveys ja kuntoutus

Valmentajaklinikka 30.3. PERUTTU

Fysiikkatestaus- ja valmennus joukkuelajeissa -valmentajaklinikka 30.3.17 on peruttu vähäisen osallistumisen vuoksi.

HEP-hankkeen tuloksista ja vaikutuksista

HEP! – Hyvinvointiliikuntaa elämänpoluilla -hankkeessa kehitettiin palvelumalli edistämään työpajanuorten hyvinvointia. Malli tehostaa hyvinvoinnin puheeksi ottamista ja terveystarkastuksiin ohjausta nuorten palveluissa, yhtenäistää terveystarkastussisältöä ja tukee...

HEP!-hankkeen loppuraportti on julkaistu

HEP! – Hyvinvointiliikuntaa elämän poluilla -hankkeen tulokset on tiivistetty lyhyeen loppuraporttiin, jonka voit ladata itsellesi täältä.

KKI-ohjelma palkitsee Oulun Diakonissalaitoksen nykypäivän työelämän haasteisiin erinomaisella menestyksellä pureutuneesta ja työyhteisöön onnistuneesti juurrutetusta LIITY! Liikettä työpäivään – energiaa elämään -hankkeesta

Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntaklinikan vuonna 2015 käynnistyneessä LIITY! Liikettä työpäivään – energiaa elämään -hankkeessa on kehitetty itseohjautuva, yhteisöllinen ja jatkuva toimintatapa, jolla työyhteisöissä kannustetaan istumatyöntekijöitä...

Arvotaan maksuton osallistuminen Liikuntalääketieteen päiville

ODL Liikuntaklinikan järjestämillä Oulun Liikuntalääketieteen päivillä 27.4. käsitellään urheilijan menestyksen avaimia ja niiden mittaamista. Arvomme kaikkien 5.4. mennessä päiville ilmoittautuneiden kesken yhden maksuttoman osallistumisen....

Työpajojen arkipäiviin lisätty kokemusliikunta edisti nuorten elämäntyytyväisyyttä ja fyysistä vointia

Oululaisista alle 30-vuotiaista 4817 oli marraskuussa 2016 työttömänä. Työpajatoimintaan osallistuvilla nuorilla työllistymisen tai opiskelun esteenä on usein mielenterveys- ja päihdeongelmia, sosiaalisten tilanteiden pelkoa tai...

Työnantaja – tarjoa työntekijöillesi hedelmä päivässä

Ystäväni hampaat kärsivät taannoin siitä, että työpaikan kahvihuoneessa oli tarjolla työnantajan hankkimia keksejä. Helposti saatavilla olevia keksejä meni kahvin kanssa jokunen, eikä purukalusto sitä...

Pelinkaltainen MOPO-palvelu aktivoi riskinuoria

Pelit voivat saada liikkeelle myös sellaisia nuoria, joita liikunta ei kiinnosta ja elämänhallinnassa on ongelmia. Tuoreessa ODL Liikuntaklinikan ja Oulun yliopiston MOPO-tutkimuksessa selvitettiin pelinkaltaisen...

Kunto katsastamatta?

Autosi katsastat vuosittain. Se on pakko tehdä, mutta samalla tiedät missä mennään autosi kunnon suhteen. Tärkeimmän kulkupelisi eli oman kehosi kunto jää kuitenkin katsastamatta....

Mistä kipinä työhön?

”Työ muuttuu meistä riippuen ja riippumatta – osa muutoksista on mieluisia ja osa ei. Minkä varaan silloin rakennamme työmotivaatiomme, mihin suuntaamme voimavaramme ja miten...